Yimstation

เติมยิ้ม เล่าเรื่องไม่น่าสนใจ ให้มันน่าสนใจ

จากเด็กเร่ร่อนข้างถนน ผ่านไป 20 ปี กลายเป็น CEO ผู้บริหารระดับสูงของมูลนิธิช่วยเหลือเด็ก

เรื่องราวชีวิตที่ยิ่งกว่าละครของชายหนุ่มชาวเวียดนามชื่อว่า “โด๋ ซวี หวิ” อดีตเด็กเร่ร่อน ใช้ชีวิตตามมีตามเกิดอยู่ริมถนน แต่ใครจะรู้ว่า 20 ปี ผ่านไป ชีวิตของเขาจะพลิกผันถึง กลายเป็น CEO มูลนิธิช่วยเหลือเด็ก ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เคยช่วยเหลือเขาเอาไว้

“โด๋ ซวี หวิ” เกิดในครอบครัวยากจน อาชีพเกษตรกรในจังหวัดนามดินห์ ประเทศเวียดนาม มีพี่น้อง 3 คน อาศัยอยู่กับแม่ ส่วนพ่อเดินทางไปทำงานที่จังหวัดอื่น แต่ครอบครัวต้องสูญเสียรายได้สำคัญ เมื่อพ่อเกิดล้มป่วยต้องกลับมารักษาที่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม