“อนุทิน” รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์

นักการเมืองคนแรก “อนุทิน” เข้ารับปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทำประโยชน์ต่อวงการแพทย์เป็นที่ประจักษ์

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top