“40 สว.” ยื่นศาล รธน.ตีความคุณสมบัติ “พิชิต-เศรษฐา“ ยัน ต้องรับผิดชอบ

“40 สว.” เข้าชื่อยื่นศาลรธน. ตีความคุณสมบัติ “พิชิต-เศรษฐา“ โดยนายกฯ โดนพ่วง ฐานชงชื่อ ชี้ ต้องรับผิดชอบ ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติกรรมฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง

อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top