รวมบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง 2% ขึ้นไป ฝากแบงก์ไหน ถูกใจสายออม ปี 2566

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

เงินฝากดอกเบี้ยสูง ปี 2566 มีธนาคารไหนบ้างที่ให้ดอกเบี้ยตั้งแต่ 2% ต่อปีขึ้นไป มาอัปเดตข้อมูลล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 กันเลย

การฝากเงินไว้กับธนาคารเป็นหนทางที่ปลอดภัยสำหรับคนที่ไม่ถนัดการลงทุนใด ๆ ซึ่งถ้าเลือกเปิดบัญชีเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยสูงสักหน่อยก็น่าจะช่วยสร้างผลตอบแทนให้งอกเงยได้เร็วขึ้น วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูงที่ให้ดอกเบี้ยตั้งแต่ 2% ต่อปีขึ้นไป (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566) มาให้คนชอบออมได้พิจารณากัน โดยมีทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล เงินฝากประจำทั่วไป เงินฝากประจำปลอดภาษี ใครถูกใจแบบไหนก็สามารถศึกษาเงื่อนไขและไปเปิดบัญชีได้เลย
รวมเงินฝากดอกเบี้ยสูง ปี 2566
1. บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Max ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ภาพจาก : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 6% ต่อปี สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารมาก่อน และต้องเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2566 เท่านั้น (หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินของโครงการ) โดยจะได้รับบัตรเดบิต LH BANK ไปใช้ฟรีแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย :
– ฝากไม่เกิน 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 6% ต่อปี
– ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ถึง 100 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี

จำนวนเงินที่รับฝาก : ฝากขั้นต่ำ 2,000 บาท และต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม
ช่องทางเปิดบัญชี : เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน LHB YOU และยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคาร หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
2. เงินฝาก Happy Savings ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ภาพจาก : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์จาก ธอส. ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 2.25% ต่อปี และบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษี เทียบเท่ากับได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 2.65% ต่อปี โดยจะต้องคงเงินไว้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 จึงจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรานี้

อัตราดอกเบี้ย :
– ตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จนถึง 31 มีนาคม 2569 ได้รับดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
– หลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2569 ได้รับดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามปกติ ณ ขณะนั้น
– หากถอนเงินต้น-ดอกเบี้ย หรือปิดบัญชี ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2569 จะได้รับดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี

จำนวนเงินที่รับฝาก : ฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ 29 ธันวาคม)
ช่องทางเปิดบัญชี : เปิดบัญชีได้ที่สาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม 2566 และไม่รับฝากเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 – 31 มีนาคม 2569
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. เงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

Dime! Save เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่สามารถฝาก ถอน โอน ได้ผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุดที่ 3% ต่อปี จุดเด่นคือ เปิดบัญชีทีเดียวได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศสำหรับคนที่อยากซื้อหุ้นต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม

อัตราดอกเบี้ย : คำนวณแบบขั้นบันได ดังนี้
– ฝากไม่เกิน 30,000 บาท : ดอกเบี้ย 3% ต่อปี
– ส่วนที่เกิน 30,000-100,000 บาท : ดอกเบี้ย 1% ต่อปี
– ส่วนที่เกิน 100,000 บาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

จำนวนเงินที่รับฝาก : ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด
การจ่ายดอกเบี้ย : วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ช่องทางเปิดบัญชี : สมัครทาง Dime! Application ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. และทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อนจึงเปิดบัญชี Dime! Save ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
4. เงินฝากประจำ Krungthai ZERO TAX MAX ธนาคารกรุงไทย

ภาพจาก : ธนาคารกรุงไทย

สำหรับคนที่อยากเก็บออมให้นานขึ้น ธนาคารกรุงไทยก็มีบัญชีเงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2.40% ต่อปี เมื่อฝากในระยะเวลา 24 เดือน และดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี เมื่อฝาก 36 เดือน หรือ 48 เดือน โดยเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องฝากเงินเป็นจำนวนเท่า ๆ กันทุกเดือนจนครบระยะเวลาฝาก ดอกเบี้ยที่ได้รับจึงจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่ถ้าขาดฝากเกิน 2 ครั้งจะไม่สามารถฝากต่อได้ และธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

อัตราดอกเบี้ย :
– ฝาก 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.40% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากเงินฝากประจำ 24 เดือน วงเงินต่ำสุด บวกเพิ่ม 1% ต่อปี)
– ฝาก 36 เดือน และ 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.65% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากเงินฝากประจำ 24 เดือน วงเงินต่ำสุด บวกเพิ่ม 1% ต่อปี)

จำนวนเงินที่รับฝาก :
– กรณีฝาก 24 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน (ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน)
– กรณีฝาก 36 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท/เดือน (ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน)
– กรณีฝาก 48 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 12,500 บาท/เดือน (ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน)

การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่องทางเปิดบัญชี : ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงไทย

5. เงินฝากประจำปลอดภาษี 24 เดือน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ภาพจาก : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

อีกหนึ่งบัญชีเงินฝากปลอดภาษีที่ให้ดอกเบี้ยสูง โดยเมื่อฝาก 24 เดือน จะได้ดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย : 2.35% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากเงินฝากประจำ 24 เดือน วงเงินต่ำสุด บวกเพิ่ม 0.80% ต่อปี)
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท/เดือน (ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน)
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่องทางเปิดบัญชี : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
6. เงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

ภาพจาก : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย

เป็นบัญชีเงินฝากประจำปลอดภาษี 36 เดือน ที่ให้ดอกเบี้ย 2.20% ต่อปี โดยต้องฝากทุกเดือนในจำนวนเท่า ๆ กัน

อัตราดอกเบี้ย : 2.20% ต่อปี คงที่ตลอดระยะเวลาฝาก
จำนวนเงินที่รับฝาก : 1,000-16,500 บาท โดยฝากเท่ากันทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 36 เดือน
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนด
ช่องทางเปิดบัญชี : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ทุกสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
7. เงินฝากโบนัส/ระยะยาว 36 เดือน ธนาคารไทยพาณิชย์

ภาพจาก : ธนาคารไทยพาณิชย์

เงินฝากโบนัส/ระยะยาว หรือบัญชีเงินฝากปลอดภาษี มีให้เลือกทั้งแบบมีสมุดและไม่มีสมุด โดยหากเลือกแบบไม่มีสมุดจะได้รับดอกเบี้ยสูงกว่า 0.10% ฝากขั้นต่ำ 500 บาท

อัตราดอกเบี้ย :
– ฝาก 36 เดือน แบบมีสมุด ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบมีสมุด + 0.95%)
– ฝาก 36 เดือน แบบไม่มีสมุด ดอกเบี้ย 2.35% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงจากเงินฝากประจำ 12 เดือน แบบมีสมุด + 1.20%)
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 16,500 บาท/เดือน (ต้องฝากจำนวนเท่ากันทุกเดือน)
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่องทางเปิดบัญชี : แบบมีสมุดเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ส่วนแบบไม่มีสมุดสามารถเปิดบัญชีได้ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารไทยพาณิชย์
8. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อีกหนึ่งบัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ต้องฝากผ่านออนไลน์ เพราะไม่มีสมุดคู่ฝาก โดยต้องสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet ก่อน จึงสามารถเปิดบัญชี KKP Start Saving และจะได้รับดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย :
– ฝากไม่เกิน 50,000 บาท : ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ทั้งจำนวน
– มากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี ทั้งจำนวน
– ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี

จำนวนเงินที่รับฝาก : ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนเงินฝากสูงสุด
การจ่ายดอกเบี้ย : วันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
ช่องทางเปิดบัญชี : แอปพลิเคชัน True Money Wallet ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
9. เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน ธนาคารยูโอบี

ภาพจาก : ธนาคารยูโอบี

เงินฝากประจำปลอดภาษีของธนาคารยูโอบี มีทั้งแบบ 24 เดือน, 36 เดือน, 48 เดือน และ 60 เดือน ซึ่งจะต้องฝากเงินจำนวนเท่ากันทุกเดือนจนครบกำหนด เพื่อรับดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี ฝากขาดได้ไม่เกิน 2 ครั้ง โดยหากไม่ทำผิดเงื่อนไขก็รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ไม่ต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย เหมือนเงินฝากประจำทั่วไป และยังได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2 เท่าของจำนวนเงินส่วนที่เหลือที่ต้องฝากต่อทั้งหมดจนครบระยะเวลาฝาก หรือสูงสุด 1.18 ล้านบาทต่อคน

อัตราดอกเบี้ย : 2.15% ต่อปี (หากเลือกฝากแบบ 24 เดือน และซื้อประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันขั้นต่ำ 50,000 บาท/ปี/กรมธรรม์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะได้รับดอกเบี้ยเพิ่มเป็น 2.50%)
จำนวนเงินที่รับฝาก : ฝากเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1,000-25,000 บาท และยอดเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาฝากสูงสุดต้องไม่เกิน 600,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่องทางเปิดบัญชี : ธนาคารยูโอบีทุกสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารยูโอบี
10. บัญชี ทีทีบี มีเซฟ ธนาคารทหารไทยธนชาต

ภาพจาก : ธนาคารทหารไทยธนชาต

บัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ฝาก-ถอนได้ไม่จำกัด ไม่มีขั้นต่ำ ไม่กำหนดยอดเงินฝาก รับดอกเบี้ยสูงสุด 2% เมื่อมียอดฝากมากกว่ายอดถอนในแต่ละเดือน

อัตราดอกเบี้ย :
ฝากไม่เกิน 100,000 บาท : ดอกเบี้ยปกติ 1% ต่อปี และหากมียอดฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือนจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส รวมเป็น 2.00% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ถึง 1 ล้านบาท ดอกเบี้ยปกติ 0.60% ต่อปี และหากมียอดฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือนจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส รวมเป็น 1.60% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป : ไม่ได้รับดอกเบี้ย หากมียอดฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือนจะได้รับดอกเบี้ยโบนัส 1% ต่อปี
จำนวนเงินที่รับฝาก : ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
การจ่ายดอกเบี้ย : ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
ช่องทางเปิดบัญชี : แอปพลิเคชัน ttb touch
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทหารไทยธนชาต
11. เงินฝากประจำ 48 เดือน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

บัญชีเงินฝากประจำที่รับฝากเริ่มต้น 5,000 บาท และต้องฝากทิ้งไว้ 4 ปี จึงจะได้รับดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ย :
ฝากไม่เกิน 100 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี
ยอดฝากมากกว่า 100 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด หรือแจ้งขอรับดอกเบี้ยราย 6 เดือนได้
ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
12. เงินฝากประจำพิเศษ 16 เดือน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ภาพจาก : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินฝากประจำพิเศษ 16 เดือน จากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 2% ต่อปี เลือกได้ทั้งแบบมีสมุดคู่ฝาก หรือไม่มีสมุดคู่ฝาก เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 15,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย : 2% ต่อปี
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และฝากได้สูงสุด 20 ล้านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน
ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
13. เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เป็นบัญชีเงินฝากประจำพิเศษแบบมีสมุดของธนาคารเกียรตินาคินภัทร โดยให้ดอกเบี้ย 2% ต่อปี แต่หากเลือกฝากแบบไม่มีสมุด แบบ KKP e-Fixed Deposit จะได้รับดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี

เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน แบบมีสมุด

อัตราดอกเบี้ย : 2% ต่อปี
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท และฝากได้สูงสุด 300 ล้านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน
ช่องทางเปิดบัญชี : สาขาธนาคารเกียรตินาคินภัทร
เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน แบบไม่มีสมุด

อัตราดอกเบี้ย : 2.05% ต่อปี
จำนวนเงินที่รับฝาก : เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท และฝากได้สูงสุด 200 ล้านบาท
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายเมื่อครบกำหนด
ช่องทางเปิดบัญชี : แอปพลิเคชัน KKP Mobile
อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ อีกครั้งก่อนเปิดบัญชี ซึ่งอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นต่าง ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถสอบถามได้ที่ธนาคาร

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save