6 เงินฝากดิจิทัลดอกเบี้ยสูง ปี 2023 ฝากออนไลน์แบงก์ไหนให้ดอกเบี้ยเกิน 1.50% ต่อปี

Facebook
Twitter
Pinterest
Email

เงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงมีธนาคารไหนบ้าง ใครอยากฝากออมทรัพย์ออนไลน์ มาเช็กอัตราดอกเบี้ยล่าสุดกัน

เดี๋ยวนี้แทบทุกธนาคารต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ หรือที่เรียกกันว่า เงินฝากดิจิทัล ซึ่งให้เราเปิดบัญชีง่าย ๆ ผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร แล้วออมเงินเพื่อรับดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าออมทรัพย์ทั่วไป ถึงจะไม่มีสมุดคู่ฝาก แต่ก็ยังสามารถเบิก-ถอนได้เหมือนปกติ วันนี้เราจึงรวบรวมบัญชีเงินฝากดิจิทัลที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุด คือมากกว่า 1.50% ต่อปี มาให้พิจารณากัน สำหรับคนที่กำลังมองหาเงินฝากดอกเบี้ยสูง (ข้อมูลวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566)
1. เงินฝากออมทรัพย์ Dime! Save
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท : ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ส่วนเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท : ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ฝาก 30,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.20% ต่อปี
ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.60% ต่อปี
ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.72% ต่อปี
ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.61% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี และทำรายการได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน Dime! ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 1,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 24 เดือน
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร, dime.co.th
2. เงินฝาก ทีทีบี มีเซฟ ธนาคารทหารไทยธนชาต

ภาพจาก : ธนาคารทหารไทยธนชาต

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท : ดอกเบี้ยปกติ 1.00% ต่อปี และหากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มอีก 1.00% รวมเป็น 2.00% ในเดือนถัดไป
ส่วนเกิน 1 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ยปกติ 0.60% ต่อปี และหากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่มอีก 1.00% รวมเป็น 1.60% ในเดือนถัดไป
ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ไม่ได้รับดอกเบี้ย แต่หากมียอดเงินฝากมากกว่าถอนในเดือนนั้นจะได้ดอกเบี้ยโบนัสเพิ่ม 1.00% ในเดือนถัดไป
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย (กรณีมียอดฝากมากกว่ายอดถอนในแต่ละเดือน)
ฝากไม่เกิน 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.68% ต่อปี
ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.64% ต่อปี
ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.32% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน ttb touch
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายนและธันวาคมของทุกปี
ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ารักษาบัญชี
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารทหารไทยธนชาต
3. เงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : ธนาคารเกียรตินาคิน

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
วงเงินมากกว่า 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี ทั้งจำนวน
ส่วนที่เกิน 1 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.025% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี และทำรายการได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน True Money Wallet และทำการยืนยันตัวตนให้สำเร็จก่อน จึงสามารถเปิดบัญชี KKP Start Saving ได้
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
4. เงินฝากออมทรัพย์ชิลดี ซีไอเอ็มบี ไทย

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก CIMB THAI Bank ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินไม่เกิน 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 10,000-50,000 บาท : ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 50,000 – 1 แสนบาท : ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี
ส่วนที่เกิน 1 แสนบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.20% ต่อปี
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ฝาก 50,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.54% ต่อปี
ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.77% ต่อปี
ฝาก 500,000 บาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.514% ต่อปี
ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.357% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

5. เงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY
ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ภาพจาก : เฟซบุ๊ก Kiatnakin Phatra

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินน้อยกว่า 10,000 บาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
วงเงินตั้งแต่ 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
วงเงินมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ทั้งจำนวน
ส่วนที่เกิน 2 ล้านบาทขึ้นไป : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ฝาก 5,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
ฝาก 10,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
ฝาก 100,000 บาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
ฝาก 1 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ยเฉลี่ยแบบขั้นบันได 1.00% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
เปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile Application ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. และยืนยันตัวตนที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทร หรือจุดบริการ AIS หรือผ่านบริการ NDID จากแอปพลิเคชันของธนาคารอื่น
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม ของทุกปี
คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน กรณีบัญชีไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารเกียรตินาคินภัทร
6. เงินฝากออมทรัพย์สปีดดี พลัส ซีไอเอ็มบี ไทย

ภาพจาก : ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

อัตราดอกเบี้ย
วงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี ทั้งจำนวน
วงเงินมากกว่า 2-5 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี ทั้งจำนวน
วงเงินมากกว่า 5-30 ล้านบาท : ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี ทั้งจำนวน
วงเงินมากกว่า 30 ล้านบาท : ไม่ได้รับดอกเบี้ย ทั้งจำนวน
ตัวอย่างการคิดดอกเบี้ย
ฝากไม่เกิน 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 0.80% ต่อปี
ฝาก 2 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
ฝาก 5 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
ฝาก 10 ล้านบาท ได้ดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การเปิดบัญชี
ไม่กำหนดเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ และไม่กำหนดวงเงินฝากสูงสุด
ต้องมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี สามารถเปิดได้สูงสุดคนละ 1 บัญชี
ต้องเป็นสมาชิก CIMB Preferred ลงทุนในผลิตภัณฑ์การลงทุนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เพื่อคงมูลค่า Wealth Under Management หรือ WUM อย่างน้อย 1 ล้านบาท ภายในเดือนที่ 6 ของการเปิดบัญชีเงินฝาก Speed D+ และคง (หรือเพิ่ม) มูลค่าการลงทุนนี้ไว้ตลอดระยะเวลาที่ต้องการใช้บัญชีเงินฝาก Speed D+
เปิดบัญชีผ่านสาขาของธนาคาร หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking และยืนยันตัวตนด้วยบริการ NDID
เงื่อนไข
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
คิดค่ารักษาบัญชี 50 บาท/เดือน หากมีเงินฝากน้อยกว่า 2,000 บาท และบัญชีไม่เคลื่อนไหวเกิน 12 เดือน
* อัตราดอกเบี้ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม : ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย


นอกจาก 6 บัญชีที่กล่าวไปแล้ว ยังมีบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัลของธนาคารอื่น ๆ ที่ให้ดอกเบี้ยไม่เกิน 1.50% ต่อปี ได้แก่
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต LH Bank : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

Kept by Krungsri ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท

Krungthai Next Savings ธนาคารกรุงไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

SCB ออมทรัพย์อีซี่ ธนาคารไทยพาณิชย์ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

GHB ALL Savings ธอส. : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

BBL e-Savings ธนาคารกรุงเทพ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

Make by KBank ธนาคารกสิกรไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

K e-Savings ธนาคารกสิกรไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

กรุงศรี มีแต่ได้ ออนไลน์ : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

TMRW ธนาคารยูโอบี : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.30% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

UOB ONE ACCOUNT ธนาคารยูโอบี : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.15-1.25% ต่อปี สำหรับวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

ออมทรัพย์ Online Deposit ธนาคารไอซีบีซี ไทย : ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปี
ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ และอัตราดอกเบี้ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save