Yimstation

เติมยิ้ม เล่าเรื่องไม่น่าสนใจ ให้มันน่าสนใจ

ช่างหลายคนยังซ่อมไม่ได้ ไขปริศนา พระปางลีลา เอียงมานาน 6 ปี

วันที่ 18 ม.ค.2567 มีรายงานว่า เกิดข้อสงสัยขึ้นหลังจากมีภาพพระพุทธรูปปางลีลา บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ที่ตั้งอยู่ในลักษณะเอนเอียงแต่ไม่ล้ม ส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นในด้านเฮฮา เช่น ท่านอาจจะเหนื่อย อยากพักผ่อน

อ่านเพิ่มเติม