Yimstation

เติมยิ้ม เล่าเรื่องไม่น่าสนใจ ให้มันน่าสนใจ

30 บาทรักษาทุกที่ เงื่อนไขเป็นอย่างไร เช็กทุกสิทธิที่นี่

อัพเดตบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เริ่ม 7 ม.ค. 67 นำร่อง 4 จังหวัด ใช้สิทธิได้ที่ไหน เงื่อนไขเป็นอย่างไร

ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2567 เป็นต้นไป การใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือ สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใน 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ร้อยเอ็ด เพชรบุรี นราธิวาส เมื่อมีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียว เข้ารับการรักษาที่หน่วยบริการทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

อ่านเพิ่มเติม