Yimstation

เติมยิ้ม เล่าเรื่องไม่น่าสนใจ ให้มันน่าสนใจ

ลุ้นเคาะค่าจ้างขั้นต่ำ มี 5 จังหวัดที่ไม่ขอขึ้นค่าแรง

วันที่ 8 ธ.ค. 66 นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานได้ประชุมพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประจำปี 2567 ตามที่คณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนออัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดเข้าสู่การพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม