แจ้งเตือน พ่อจ๋าแม่จ๋า เงินอุดหนุนบุตร เข้าบัญชีแล้ววันนี้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีรายงานว่า เงินอุดหนุนบุตรเดือนกรกฎาคม 2567 หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิวันที่ 10 ก.ค. 67

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top