เงินอุดหนุนบุตร กรกฎาคม 2567 เช็กสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์

เช็กด่วน เงินอุดหนุนบุตร หรือ “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” จำนวน 600 บาท โอนเงินเข้าบัญชีผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการแล้ววันนี้ 10 กรกฎาคม 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) แจ้งวิธีตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของภาครัฐ พร้อมช่องทางลงทะเบียนรับสิทธิ์ในพื้นที่อยู่อาศัยตามขั้นตอนดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top