เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ โอนเข้าบัญชีแล้ววันนี้ 10 กรกฎาคม 2567

เบี้ยผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม 2567 เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ เยียวยากลุ่มเปราะบาง เงินเข้าบัญชีพร้อมกัน ทุกวันที่ 10 ของเดือน งวดวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 เข้าบัญชีจ่ายแบบขั้นบันได โดยโอนช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top