ขั้นตอนลงทะเบียนเงินดิจิทัล ผ่านแอปทางรัฐ รับเงิน 10,000 บาท

ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วว่า การลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะเริ่มในไตรมาส 3 ปี 2567 และเริ่มรับเงินเพื่อใช้จ่ายในไตรมาส 4 ในปีเดียวกันนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top