ประกันสังคมมาตรา 33 ม.39 และ ม.40 เดือนก.ค. จ่ายเงินสมทบเท่าไหร่

ประกันสังคมมาตรา 33 ,มาตรา 39 และ มาตรา 40 ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบให้กับสำนักงานประกันสังคมเป็นจำนวนเท่าไหร่ “ฐานเศรษฐกิจ” ได้อัพเดทการจ่ายประกันสังคม 2567 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมงวดเดือนกรกฎาคม 2567 จำนวนกี่บาทตรวจสอบรายละเอียดบรรทัดทัดถัดจากนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top