ข่าวดี กลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม รัฐโอนเงินเข้าบัญชี 10 ก.ค. นี้นะ

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลาง และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กลุ่มเปราะบาง ทั้งเงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยผู้พิการ เข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 ยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top