อัปเดตล่าสุด เงินเดือนครู รัฐบาล-เอกชน ตั้งแต่เงินขั้นต่ำไปจนสูงสุด

อาชีพครู อ้างอิงตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูต่ำสุดเดือนละ 15,050 บาท สูงสุด 76,800 บาท ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top