คนไม่มีสมาร์ทโฟน คลัง เผยวิธีลงทะเบียน ดิจิทัลวอลเล็ต รับ 1 หมื่นแล้ว

โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท ดิจิทัลวอลเล็ต ล่าสุด วันลงทะเบียนเริ่มชัดเจนแล้ว โดยนาย จุลพันธ์ อมรวิวิฒน์ รมช.คลัง ได้ยืนยันให้ประชาชน 50 ล้านคนตามเกณฑ์คุณสมบัติ พร้อมเปิดลงทะเบียนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2567 นี้ โดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อยืนยันตัวตน และจะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นเวลา 2 เดือน นับจากวันที่ประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top