อ่านด่วนตอนนี้ คลังแจ้งข่าวดีล่าสุด เงินดิจิทัล 10,000 บาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศวันเปิดให้ประชาชน และร้านค้าที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล อย่างเป็นทางการ ผ่านแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” โดยจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนภายในระยะ 2 เดือนนับจากวันประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top