ธ.ก.ส. ปล่อย สินเชื่อแทนคุณ กู้ปิดหนี้เดิมให้ครอบครัว ช่วยเหลือเกษตรกร ผ่อนนาน 15 ปี

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ปล่อย สินเชื่อแทนคุณ เพื่อลูกหลานเกษตรกรไทย ต่อยอดการทำเกษตรต่อจากครอบครัว ด้วยอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมมากมาย โดยวงเงินขึ้นกับการประเมินศักยภาพของทายาท แต่ไม่เกินหนี้คงเหลือเดิมของบุพการี

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top