ลูกค้ากรุงไทย ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารได้เท่าไหร่ 1 ก.ค.67

ลูกค้ากรุงไทย ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งหลายคนเงินเข้าแล้ว ตัดยอดเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ซึ่งเงินดอกเบี้ยนั้น ก็จะได้จำนวนมากน้อยแตกต่างกันไป โดยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทางกรุงไทยนั้น มีการจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิ.ย. และ ธ.ค.) สามารถตรวจสอบได้แล้ว

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top