ได้เวลารับเงิน! รีวิวอายุ 55 ปี มนุษย์เงินเดือนถึงวัยเกษียณ รับเงินบำเหน็จ ประกันสังคม ปี 2567

มนุษย์เงินเดือนที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประสังคม เมื่อถึงยามเกษียณก็จะได้รับ เงินชราภาพ ซึ่งก็คือเงินที่สะสมจากการทำงาน หรือเงินที่ถูกหักสะสมค่าประกันสังคมในทุก ๆ เดือน จำนวน 5% ของเงินเดือน (สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท) ตั้งแต่ 250 – 750 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top