ตรวจสอบสิทธิ กลุ่มไหนได้บ้าง ปุ๋ยคนละครึ่ง รัฐบาลช่วยเหลือไร่ละ 500

ปุ๋ยคนละครึ่ง ช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 500 บาท ครม. มีมติเห็นชอบโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 วงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 29,980.17 ล้านบาท ช่วยเหลือไม่เกินครัวเรือนละ 500 บาทต่อไร่ ไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาท ตามราคาปุ๋ยที่จ่ายจริง

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top