ปฏิทิน วันเงินเข้า บัตรคนจน เดือนกรกฎาคม 2567 รับ 5 เด้ง เช็กได้ค่าอะไรบ้าง

บัตรคนจน ในเดือนกรกฎาคม 2567 กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัตร สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งจะได้รับสิทธิ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top