สปสช. เพิ่ม ‘เงินช่วยเหลือ’ 10,000 บาทต่อปี ผู้มีภาวะพึ่งพิง 6 แสนราย ได้สิทธิ

ข่าวดี เงินช่วยเหลือผู้ป่วยติดบ้าน-ติดเตียง เพิ่มเป็นกว่า 1 หมื่นบาทต่อปี สปสช. ขยายสิทธิครอบคลุมกว่า 6 แสนคน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top