ลงทะเบียนเกษตรกร 2567 เช็กเงื่อนไข รับสิทธิ ปุ๋ยคนละครึ่ง

ลงทะเบียนเกษตรกร 2567 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิ์ รับโอกาส และการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของภาครัฐด้วย โดยกรมการข้าว ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาภายในเดือน มิ.ย. 67 หรือช้าสุดภายในเดือน ก.ค. 67

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top