ครม. ไฟเขียว เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ

เคาะแล้ว ครม. เห็นชอบมติ เบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เพดานเงินเดือนขั้นสูงได้ 2,000 บาท

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top