โอนแล้ว เงินตกค้างบัตรคนจน เช็กเลยได้คนละเท่าไหร่

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 กรมบัญชีกลาง โอนเงินรอบเก็บตกให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่ยังมีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรโครงการเก่า ซึ่งได้มีการประกาศขยายเวลาในการยืนยันตัวตนและผูกพร้อมเพย์บัญชีธนาคาร ภายใน 19 มิ.ย.67 ที่ผ่านมา ก็จะได้รับโอนเงินรอบตกค้างในวันนี้ ซึ่งแต่ละคนจะได้รับไม่เท่ากัน ชึ้นอยู่กับวงเงินคงเหลือ e-Money จากโครงการเก่า (โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560)

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top