เงินอุดหนุนบุตร เดือนมิถุนายน เงินเข้าวันไหนเช็กเลย

เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ประจำ เดือนมิถุนายน 2567 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งปฏิทินการจ่าย เงินอุดหนุนบุตรเดือนมิถุนายน ในรอบ เดือนมิถุนายน ธนาคาร จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ซึ่งผู้ปกครองสามารถตรวจสอบได้จากบัญชีธนาคารที่ใช้รับ เงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนบุตร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แจ้งปฏิทินการจ่าย เงินอุดหนุนบุตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต.ค. 2566 – ก.ย. 2567) สำหรับ เด็กแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ขวบ สำหรับครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี 600 บาทต่อเดือน กำหนดการจ่าย เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังมีกำหนดจ่ายถึง เดือนกันยายน มีดังนี้

-เดือนมิถุนายน 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567

-เดือนกรกฎาคม 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567

-เดือนสิงหาคม 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567

-เดือนกันยายน 2567 วันที่จ่ายเงินอุดหนุน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

สามารถตรวจสอบ “เงินอุดหนุนบุตร” ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

-ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน : คลิกที่นี่

-ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” : คลิกที่นี่

-แอปพลิเคชัน “เงินเด็ก” ดาวน์โหลดแอปฯ “เงินเด็ก” ได้ที่ AppStore และ PlayStore

สามารถตรวจสอบสถานะสิทธิ “เงินอุดหนุนบุตร” ได้ที่ลิ้งค์นี้ คลิกที่นี่

-กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน

-กรอกเลขประจำตัวประชาชน เด็กแรกเกิด

-ใส่รหัสยืนยันรูปภาพ

-กดค้นหาข้อมูล เบิกจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้ -ผู้มีสิทธิรับ เงินอุดหนุน รายเดิม

-ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ หลักเกณฑ์ของการได้รับ “เงินอุดหนุนบุตร” 600 บาท

-เด็กต้องมีสัญชาติไทย พ่อแม่ต้องเด็กมีสัญชาติไทย

-เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

-เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top