เปิดไทม์ไลน์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท วันไหน

เช็กไทม์ไลน์ วันลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.89 ล้านราย กระทรวงการคลังเผย จะได้รับเงินในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้

สืบเนื่องจากที่ นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่า กำหนดการโครงการ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ (Digital Wallet) 10,000 บาท ยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิม ประชาชนจำนวน 50 ล้านคนจะได้ใช้จ่ายเงินดิจิทัล ในไตรมาส 4 ของปี 2567 เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

สำหรับข่าวคราวที่ว่ารัฐบาลจะแจกเงินให้แก่กลุ่มเปราะบางก่อนนั้น เป็นความเข้าใจผิด แต่อาจจะเป็นการเปิดการให้กลุ่มเปราะบางได้ทยอยลงทะเบียนและยืนยันตัวตนก่อนก็เท่านั้น

นอกจากนั้นยังได้กล่าวด้วยว่า ประชาชนผู้ถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 14.89 ล้านราย จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะต้องทำการลงทะเบียนให้เรียบร้อย

เช็กวันลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต สำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท ในไตรมาสที่ 4 แต่จะต้องดำเนินการลงทะเบียนให้แล้วเสร็จ ในไตรมาส 3/2567 หรือภายในวันที่ 30 กันยายนนี้ ผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทุกท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ทางลัดถึงรัฐ ช่องทางเดียว ง่าย จบ ครบทุกช่วงวัย

วิธีลงทะเบียน “Super App” แอปฯ ทางรัฐ
แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดำเนินการภายใต้การดูแลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA เป็นแพลตฟอร์มที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน รวบรวมบริการหน่วยงานรัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานรัฐได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ โดยขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นดังนี้

ดาวน์โหลดแอปฯ ทางรัฐ เปิดแอปฯ ทางรัฐ แล้วเลือกสมัครสมาชิก
สแกนบัตรประชาชน และใบหน้าของผู้ใช้งาน
ระบุบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน
ใช้งานบริการจากภาครัฐได้ทันที
ทั้งนี้ ผู้ใช้งานระบบปฏิบัติการ android สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน Google Play ส่วนผู้ใช้งาน IOS ดาวน์โหลดได้ทาง App Store

คุณสมบัติผู้ได้รับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท
ประชาชนชาวไทยที่จะได้รับสิทธิเงินดิจิทัลต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

ประชาชนสัญชาติไทย อายุ 16 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ทั้งอยู่ในระบบภาษีและไม่อยู่ในระบบภาษี (ทั้งที่ยื่นแบบและไม่ยื่นแบบ)
มีรายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปี
มีเงินฝากทุกบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
เงื่อนไขการใช้เงิน ดิจิทัล 10,000 บาท
จะต้องใช้จ่ายในเขตอำเภอตามทะเบียนบ้านเท่านั้น
ใช้ในร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กำหนด
มีกรอบเวลาการใช้จ่ายเงิน 1 หมื่นบาทภายใน 6 เดือน เพื่อให้จบในโครงการ
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประชาชนจะได้รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี หรือในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 โดยก่อนจะได้เงินจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันให้เสร็จสิ้นภายใน 30 กันยายน 2567

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top