หลายคนยังไม่รู้ วิธีลงทะเบียนแอป ทางรัฐ ยืนยันตัวตน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท

เงินดิจิทัล 10,000 บาท เบื้องต้นกระทรวงการคลังได้เคาะเกณฑ์การแจกแล้ว โดยเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ กำหนดไว้ดังนี้

เกณฑ์อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

เกณฑ์เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งในส่วนของธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ อาทิ เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ บัตรเงินฝาก ใบรับเงินฝาก ผลิตภัณฑ์เงินฝาก แต่ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ นับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เงินฝากอยู่ในสกุลเงินบาทเท่านั้น

เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

การลงทะเบียนเริ่มต้นภายในไตรมาส 3

เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม

เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคล และบุคคลธรรมดา ยกเว้น ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต

พร้อมมีการอัปเดตยืนยันว่าจะใช้แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ในการใช้จ่ายโครงการ ซึ่งหากใครยังไม่เคยสมัครใช้บริการ ก็สามารถดาวน์โหลดได้ผ่าน App Store และ Google Play เตรียมพร้อมไว้ก่อน ลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท

วิธีการใช้งาน ทางรัฐ

สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ได้ผ่าน App Store และ Google Play โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีขั้นตอนในการสมัครได้ 2 แบบ ได้แก่

แบบที่ 1 สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศไทย, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย, ตู้บุญเติม, ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ และแอป ThaID

แบบที่ 2 สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนั้น

 

วิธีดาวน์โหลดแอป ทางรัฐ

เปิดแอป ทางรัฐ

เลือกสมัครสมาชิก

สมัครด้วยบัตรประชาชน

ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว จากนั้นกด ยอมรับ

สแกนบัตรประชาชน จากนั้นตรวจสอบข้อมูล

เริ่มยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน

กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน

กดเริ่มใช้งานบริการ

เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ก็สามารถเข้าใช้บริการภาครัฐได้ทันที

ทั้งนี้ การลงทะเบียนแบบที่ 1 สามารถเข้าใช้บริการตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโรได้ทันที ส่วนการลงทะเบียนแบบที่ 2 จะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนที่ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top