คลัง ตอบแล้ว แจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท คนบ้านไกลอยากใช้สิทธิ์ ต้องทำอย่างไร

ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมาก สำหรับกรณีแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ซึ่งก่อนหน้านี้ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุถึงไทม์ไลน์การแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าได้กำหนดให้ลงทะเบียนเงินดิจิทัลในไตรมาส 3 ปี 2567 และจะแจกเงินดิจิทัลวอล 10,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อให้ใช้จ่ายภายในไตรมาสที่ 4 ปีเดียวกันนี้ โดยประชาชนที่ต้องการย้ายที่อยู่ในทะเบียนบ้าน สามารถทำได้ก่อนที่จะถึงวันลงทะเบียนแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพราะเมื่อมีการลงทะเบียนแล้วจะไม่สามารถย้ายได้อีก

สำหรับการเข้าร่วมโครงการแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ คนเก่า-คนใหม่

กลุ่มคนเก่า เคยยืนยันตัวตน ไม่ต้องเริ่มต้นยืนยันตัวตนซ้ำ ให้กดรับสิทธิ์เงินดิจิทัล 10,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชั่นทางรัฐ เท่านั้น โดยรัฐบาลจะดึงฐานข้อมูลของรัฐเดิมมาใช้ในระบบใหม่

กลุ่มคนใหม่ ไม่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐมาก่อน ต้องลงทะเบียนเงินดิจิทัล 10,000 บาท และยืนยันตัวตน ถึงจะได้รับสิทธิ์

ส่วนการยืนยันตัวตน ผู้มีสิทธิ์ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นทางรัฐ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและยืนยันตัวตน โดยจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ต่างๆ ทั้งบัญชีเงินฝาก, อายุ รวมถึงรายได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วให้กดยืนยันสิทธิ์เพื่อร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต

หลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิเงินดิจิทัล 10,000 บาท ล่าสุด

จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 ก.ย. 67

เงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท นับเฉพาะเงินฝากสกุลบาทรวมกันทุกบัญชี ทั้งธนาคารพาณิชย์ และธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ (บัญชีเงินฝากประจำ, บัญชีเงินฝากออมทรัพย์, บัตรเงินฝาก, ใบรับเงินฝาก, เงินฝากกระแสรายวัน) ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์ และสลากออมสิน เป็นต้น นับยอดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 31 มี.ค. 67 ที่ผ่านมา

เกณฑ์รายได้วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 สิ้นสุดไปแล้วเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 66 กำหนดว่าจะต้องไม่เกิน 840,000 บาท

เงื่อนไขการใช้จ่ายเงินดิจิทัล 10,000 บาท

ระหว่างประชาชนกับร้านค้า: ใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอ (878 อำเภอ) การชำระเงินต้องเป็นแบบพบหน้า (Face to Face) กำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กที่รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก

ระหว่างร้านค้ากับร้านค้า: ร้านค้าที่จะรับการใช้จ่ายจากประชาชนต้องเป็นร้านค้าขนาดเล็ก รวมถึงร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยไม่รวมห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น ส่วนร้านค้าที่สามารถรับการใช้จ่ายจากร้านค้า ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขเชิงพื้นที่และขนาดร้านค้า

วิธีย้ายทะเบียนบ้านผ่านแอปฯ Thai ID

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thai ID

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนสำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก

เลือก การแจ้งย้ายที่อยู่

ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของบ้าน ที่จะย้ายเข้า

ส่งข้อความให้เจ้าบ้านทำการยืนยันตัวตนและให้ความยินยอม

เมื่อเจ้าบ้านยินยอม คำขอจะถูกส่งไปยังนายทะเบียนของอำเภอ/เขตที่แจ้งย้าย

นายทะเบียนดำเนินการอนุมัติ

แจ้งผลทาง SMS ให้ผู้แจ้งย้าย-เจ้าบ้าน

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top