ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายในธันวาคม

ประกันสังคมชวนผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ภายในธันวาคม 2567 ในสถานพยาบาลที่กำหนด

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กล่าวเชิญชวนผู้ประกันตนกลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี 2567 สร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยให้สิทธิการดูแลครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนออกไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2567

 

นายบุญสงค์กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรค ป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรง โดยเชื้อไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (Influenza virus)

การระบาดจะเกิดในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว โดยมีอาการทั่วไป เช่น มีไข้สูง มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว เยื่อบุโพรงจมูกอักเสบ โดยผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง คือ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หอบหืด ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ ไตวาย ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หญิงที่มีแผนจะตั้งครรภ์ หากได้รับเชื้ออาจมีอาการแทรกซ้อนรุนแรงและอาจเสียชีวิตได้

“สำนักงานประกันสังคม ได้จัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้กับผู้ประกันตน โดยให้สิทธิการดูแลครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นกลุ่มความเสี่ยงปีละ 1 ครั้ง อย่างต่อเนื่อง ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ซึ่งในปี 2567 นี้ ได้ขยายการให้บริการฉีดวัคซีนออกไป ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 ธันวาคม 2567 เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้อย่างทั่วถึง”

นายบุญสงค์กล่าวทิ้งทายว่า ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิของท่านก่อนเข้ารับบริการ ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนมีโรคประจำตัว หรือมีประวัติการแพ้วัคซีนควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top