อัพเดต โรงพยาบาลรัฐ-เอกชน กทม. ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐ-เอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีโรงพยาบาลไหนสามารถ ใช้สิทธิประกันสังคมปี 2567 ตรวจสุขภาพ 14 รายการ มีโรงพยาบาลไหนบ้าง เช็กที่นี่

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการ ตรวจสุขภาพ 14 รายการ ได้ในโรงพยาบาลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ได้ โดยไม่จำกัดเฉพาะ โรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเอง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายชื่อโรงพยาบาลรัฐบาล
โรงพยาบาลเลิดสิน
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
โรงพยาบาลวชิรโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์
โรงพยาบาลกลาง
โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลตากสิน
โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลศิริราช
โรงพยาบาลตำรวจ
โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
โรงพยาบาลสิรินธร
รายชื่อโรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลไอเอ็มเอช สีลม โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลไอเอ็มเอช ธนบุรี โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ราษฎร์บูรณะ
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์อินเตอร์โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ลาดพร้าว
โรงพยาบาลหัวเฉียวโรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่
รายการตรวจสุขภาพ 14 รายการ มีอะไรบ้าง
ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง
ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
ตรวจปัสสาวะ UA
ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS
ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR
ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol
ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via
ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์
ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TESTเอกซเรย์ปอด Chest X-ray


สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน – Social Security Office
ภาพจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
คำแนะนำ : กรุณาโทรติดต่อสอบถามโรงพยาบาลก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง และนำบัตรประชาชน หรือ เอกสารทางราชการที่แสดงถึงตัวตนไปในการรับบริการทุกครั้ง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top