เริ่มแล้ว ลดค่าไฟ 4 เดือน บ้านที่ใช้ไฟฟ้าน้อย พ.ค.-ส.ค. เช็กเงื่อนไข

หลังจากที่ก่อนหน้านี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) แจ้งมาตรการลดค่าไฟฟ้าให้แก่บ้านที่ใช้ไฟน้อย โดยให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์ต่อหน่วย วันนี้เราจะพาไปดูกันว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้าง

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน 2.ลดค่าไฟฟ้า 4 เดือน เริ่มตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2567

ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เห็นชอบมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ เป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการเดิมที่สิ้นสุดลงในเดือนเมษายน 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ สรุปสาระสำคัญดังนี้

1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้เกิน 33 บาท/ลิตร ระยะเวลาดำเนินการ 20 เม.ย. – 31 ก.ค. 2567

2. ตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ระดับ 423 บาท/ถังขนาด 15 กก. ระยะเวลาดำเนินการ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2567

3. ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 19.05 สตางค์/หน่วย แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย/เดือน ระยะเวลาดำเนินการ พ.ค. – ส.ค. 2567 (4 เดือน)

โดยคาดว่าจะใช้งบฯ สำหรับดำเนินทั้ง 3 มาตรการ รวมทั้งสิ้น 8,300 ล้านบาท ประกอบไปด้วย

มาตรการด้านน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6,500 ล้านบาท

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซลจำนวน 6,000 ล้านบาท

ช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ก๊าซ LPG จำนวน 500 ล้านบาท

มาตรการด้านไฟฟ้า จำนวน 1,800 ล้านบาท)

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่โทร. 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top