บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็กเลยใครหมดสิทธิ์รับเงินคืน e-Money เข้าบัญชีธนาคาร

ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากกับการคืนวงเงินคงเหลือ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน โดยเฉพาะผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 200,000 คน ที่กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากติดปัญหาดังนี้

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคารปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข
วิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินคงเหลือใน e-Money มีดังนี้
ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 19 มิ.ย. 67
หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67


ส่วนกรณีคนที่มีวงเงินคงเหลือ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย. นี้ ยังจะมีสิทธิ์รับเงินคงเหลือดังกล่าวอยู่หรือไม่นั้น ล่าสุด กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ยืนยันว่า กรมบัญชีกลางไม่ได้ขยายเวลายืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน แต่อย่างใด หากไม่ได้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย. 67 ก็ถือว่าหมดสิทธิ์รับวงเงิน e-Money แล้ว

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top