ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 200,000 คน อยากได้เงินคืน e-Money ต้องทำอย่างไร

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กว่า 200,000 คน เงินคงค้างใน e-Money ในบัตรคนจน อยากได้เงินคืนต้องทำอย่างไร กรมบัญชีกลางเฉลยวิธีขอรับเงินคืนแล้ว

ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ให้ความสนใจไม่น้อย เมื่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ทำการโอนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับผู้มีสิทธิ์ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์แจ้งไว้ เมื่อวันที่ 23-24 พ.ค. ที่ผ่านมา

โดยผู้ที่ได้รับวงเงินดังกล่าวคืน เป็นผู้ที่เคยลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) นั่นเอง

แม้ว่ากรมบัญชีกลางได้โอนเงิน e-Money คืนให้กับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้ว แต่ก็มีบางกลุ่มที่ไม่สามารถโอนเงินได้กว่า 200,000 คน โดยมีสาเหตุดังนี้

ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน
ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ในหนังสือให้ความยินยอมฯ
บัญชีเงินฝากธนาคารไม่เคลื่อนไหว
บัญชีเงินฝากธนาคารปิด
บัญชีเงินฝากธนาคารติดเงื่อนไข
วิธีแก้ไขเพื่อไม่ให้พลาดรับเงินคงเหลือใน e-Money มีดังนี้
ต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนภายในวันที่ 19 มิ.ย. 67
หรือยื่นหนังสือยินยอมฯ ที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลาง ภายในวันที่ 31 พ.ค. 67
693335

ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมรับเงิน e-Money คงเหลือข้างต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแก้ไขรายการใหม่อีกครั้ง และจะโอนวงเงินคงเหลือใน e-Money ให้กับผู้ที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนอีกครั้งในวันที่ 21 มิ.ย. 67 แต่ถ้ายังพบว่ามีรายการที่โอนไม่สำเร็จ ก็จะส่งวงเงินคืนเข้ากองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมต่อไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงิน e-money
ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th

หลังจากนั้น คลิกไปที่ หัวข้อ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม

กรอกเลขที่ บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก

ถัดจากนั้นกดที่คลิก “ตรวจสอบ”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

กำหนดการที่ให้ผู้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐดำเนินการเพื่อรับคืนเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า)

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top