ประกันสังคม เรียกเงินเยียวยาโควิดคืน เพราะจ่ายเงินเกินสิทธิ ผ่อนคืนได้

ประกันสังคมแจงเหตุเรียกเงินเยียวยาวิกฤตโควิดจากผู้ประกันตนมาตรา 40 คืน หลังพบสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิ ผ่อนชำระคืนเป็นรายงวดได้

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม ชี้แจงกรณีที่สื่อมวลชนนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนเงินตามโครงการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ (ผู้ประกันตนมาตรา 40) ในช่วงวิกฤตโควิดว่า การพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติเงินจากรัฐบาล

กรมอุตุฯเผยภาพ พายุใหม่ 2 ลูก “ไซโคลน-โซนร้อน” ขนาบข้างไทย 1 ลูก
e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเหลือคืนแล้ว เช็กด่วน
ไฟเขียว ไปรษณีย์ปรับเงินเดือน 1.4 แสนบาท เพิ่มค่าใบประกอบเภสัช 10 เท่า
ในส่วนของการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีเงื่อนไขสำคัญที่จะต้องพิจารณา ได้แก่

– สถานะความเป็นผู้ประกันตนในช่วงที่มีการอนุมัติโครงการ

– พื้นที่ที่ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในขณะนั้น ต้องอยู่ในพื้นที่สีแดงตามประกาศของรัฐ ซึ่งมีการทยอยประกาศเป็นระลอก รวมทั้งสิ้น 29 จังหวัด

– การจ่ายเงินสมทบต้องอยู่ในช่วงระยะเวลาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขโครงการ

นางนิยดากล่าวว่า สำนักงานประกันสังคมได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกันตน แต่เนื่องจากเงื่อนไขการได้รับสิทธิที่ซับซ้อน ประกอบกับจำนวนผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้เพิ่มขึ้นจากจำนวน 3.6 ล้านคน เป็น 9.6 ล้านคน และมีช่วงที่เปิดโอกาสให้ผู้สมัคร ม. 40 รายใหม่รับสิทธิเยียวยาได้ จึงจำเป็นต้องใช้ระบบ IT ในการประมวลผลตรวจสอบสิทธิ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้ผู้ประกันตนได้อย่างรวดเร็ว บรรเทาความเดือดร้อนได้ทันการณ์

แต่เนื่องจากงบประมาณที่ใช้ดำเนินการมาจากโครงการเงินกู้ของรัฐบาล ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นโครงการเยียวยาจะต้องตรวจสอบและรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จากการสอบทานข้อมูลการดำเนินงานโดยละเอียด พบว่าเงื่อนไขการเกิดสิทธิที่ซับซ้อนทำให้มีการจ่ายเงินเกินสิทธิให้กับผู้ประกันตน

จึงจำเป็นต้องแจ้งผู้ประกันตนให้ดำเนินการส่งคืนเงินดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ประกันตนไม่สามารถส่งคืนเงินได้ในคราวเดียว สามารถดำเนินการขอผ่อนชำระเป็นรายงวดได้ โดยขอให้ติดต่อสำนักงานประกันสังคมพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่รับผิดชอบต่อไป

ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

Scroll to Top