บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567 ได้รับเงินกี่บาท?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567 ได้รับวงเงินรวมทั้งสิ้นกี่บาท มาเช็กยอดเงินในการใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนกันเถอะ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน 2567 บัตรคนจน กระทรวงการคลังโอนวงเงินให้กับผู้มีสิทธิที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะได้รับวงเงินคนละ 1,745 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งเดือนดังนี้

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนมิถุนายน ได้เงินวันไหน ได้เท่าไหร่?
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินวันที่ 1 มิถุนายน 2567
(เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน
ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL/EBM) และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินวันที่ 20 มิถุนายน 2567
(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิ หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

สำหรับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ที่สามารถกดเป็นเงินสดได้จะมี 2 วงเงิน คือ เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติม และเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

เป็นผู้พิการ ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
มีบัตรประจำตัวผู้พิการ
ได้รับสิทธิสวัสดิการรอบใหม่
ต้องยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ

สำหรับเงิน 800 บาท จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเหมือนเดิม ทุกวันที่ 10 ของเดือน และเงินเพิ่มเติมอีก 200 บาท จะได้รับการโอนเงินทุกวันที่ 20 ของเดือน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

ส่วนลดค่าไฟฟ้า จำนวน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าตามเงื่อนไขดังนี้

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน จะได้รับสิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนค่าไฟฟ้าในวงเงินไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟ บัตรคนจน เดือนมิถุนายน 2567

ผู้ใช้ไฟฟ้าใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การไฟฟ้านครหลวง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส่วนลดค่าน้ำประปา จำนวน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ลงทะเบียนขอรับสิทธิค่าน้ำประปาฟรีตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป โดยต้องเป็นผู้ใช้น้ำประปาตามเงื่อนไขดังนี้

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท โดยส่วนเกินต้องชำระเอง

กรณีใช้น้ำประปา เกิน 315 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าประปาเองทั้งหมด

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าน้ำประปา

ผู้ใช้ประปาใน กทม., สมุทรปราการ, นนทบุรี ลงทะเบียนที่การประปานครหลวง

ผู้ใช้ประปาในต่างจังหวัด ลงทะเบียนที่การประปาส่วนภูมิภาค

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top