เปิดวิธีซื้อหุ้นกู้ SCB ผ่าน Easy app รายย่อยก็ลงทุนได้

เปิดวิธีซื้อหุ้นกู้ SCB ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY พร้อมวิธีลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D สำหรับนักลงทุนรายย่อย จองซื้อขั้นต่ำได้เพียง 1,000 บาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ อยู่ระหว่าง 3.10-3.20% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ห้างดังประกาศขาย 550 ล้าน ไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 36 ปี
แบงก์เอาใจวัยเกษียณ ผุดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงจูงใจ 3.34%
3 แบงก์ใหญ่เตือนลูกค้าเร่งอัพเดตแอป เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนใช้งานไม่ได้
โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ไม่รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่ที่เป็นสหกรณ์ และผู้ลงทุนสถาบันที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 จองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แอปพลิเคชั่น SCB EASY โดยลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ผ่านแอปพลิเคชั่น SCB EASY โดยมี ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้

วิธีซื้อหุ้นกู้ SCB ผ่าน Easy app
สำหรับวิธีลงทะเบียนเพื่อเปิดบัญชีหุ้นกู้และจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY มีขั้นตอน ดังนี้

1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือก “หุ้นกู้”
3. กด “ลงทะเบียน” สำหรับลูกค้าใหม่*
4. กด “อัปเดต” สำหรับลูกค้าเดิม** ที่เคยลงทะเบียนมาก่อน
5. ตรวจสอบคุณสมบัติ และกด “เริ่มต้น”
6. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฯ ทำเครื่องหมายถูกและกด “ยอมรับ”
7. ตรวจสอบหรือแก้ไขและกรอกข้อมูลส่วนตัว
8. กรอกหมายเลขหลังบัตรประชาชน 12 หลัก (เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยให้ข้อมูลแก่ธนาคาร)
9. เลือกบัญชีที่ใช้รับเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ที่ฝากในบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี
10. ทำแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ได้ทำแบบประเมินหรือแบบประเมินเดิมหมดอายุ)
11. ตรวจสอบข้อมูล และกด “ยืนยัน”
12. เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP
13. กรอก OTP
14. ลงทะเบียนสำเร็จ ธนาคารจะแจ้งเลขที่บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีของผู้ลงทุนเพื่อไว้ฝากหุ้นกู้ทางอีเมล

เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้ว วิธีจองซื้อหุ้นกู้ และฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้ EASY-D มีขั้นตอนดังนี้

1. เลือกเมนู “การลงทุน”
2. เลือกเมนู “หุ้นกู้”
3. เลือกเมนู “จองซื้อ-ขาย”
4. เลือกหุ้นกู้ที่ต้องการจองซื้อ / ศึกษาข้อมูลใน Factsheet และหนังสือชี้ชวน
5. กด “จองซื้อ”
6. ศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นกู้และกด”ยอมรับ”
7. ศึกษา Factsheet
8. เลือกบัญชีที่ใช้ชำระค่าจองซื้อหุ้นกู้และระบุจำนวนเงินที่ต้องการจองซื้อ
9. เลือกรูปแบบการถือครองหุ้นกู้: กรณีเลือกฝากหุ้นกู้เข้าบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดี เพื่อฝากหุ้นกู้กับ SCB ระบบจะแสดงเลขที่บัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีของผู้ลงทุนอัตโนมัติ
10. กรณีเลือกรับใบหุ้นกู้ (จัดส่งทางไปรษณีย์) ลูกค้าต้องเลือกบัญชีที่ใช้รับเงินต้นและดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จองซื้อ
11. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับ InnovestX ลูกค้าต้องเลือกบัญชีหลักทรัพย์
12. กรณีเลือกรับหุ้นกู้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ที่เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ลูกค้าต้องเลือกบริษัทหลักทรัพย์ และกรอกเลขที่บัญชีหลักทรัพย์
13. ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อและกด “ยืนยัน”
14. เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับ OTP
15. กรอก OTP
16. ส่งคำขอจองซื้อสำเร็จและกด “ตกลง”
17. ตรวจสอบสถานะจองซื้อ* ในหน้าประวัติรายการของฉัน
18. เลือกรายการเพื่อดูรายละเอียดรายการจองซื้อ

หมายเหตุ : เมื่อธนาคารหักเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อสำเร็จจะแสดงสถานะรายการว่า “สำเร็จ” และลูกค้าจะได้รับอีเมลยืนยันรายการภายในวันทำการถัดไป

คุณสมบัติ
สำหรับคุณสมบัติของผู้ใช้บริการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป SCB EASY และบริการฝากหุ้นกู้ในบัญชีหุ้นกู้ EASY-D ดังนี้

สัญชาติไทย
อายุ 20 ปีขึ้นไป
มีบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันในชื่อของตนเอง (ไม่ใช่บัญชีร่วม) และต้องผูกกับแอป SCB EASY แล้ว
มีอีเมลที่ยืนยันแล้วเพื่อรับข้อมูลการแจ้งเตือน
มีเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อรับรหัส OTP
ไม่เป็นบุคคลในกลุ่มต้องสงสัยการทำธุรกรรมออนไลน์
ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายหรือคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
ยืนยันตัวตนกับธนาคารและทำแบบแจ้งสถานะความเป็นบุคคลอเมริกัน (FATCA) แล้ว
หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าใหม่ ลงทะเบียนเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเพื่อบันทึกหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวและเปิดบัญชีหุ้นกู้อีซี่ดีเพื่อฝากหุ้นกู้

คำเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขของตราสารหนี้ ลักษณะของตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารหนี้ ความเหมาะสมในการลงทุน รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ก่อนตัดสินใจลงทุน

โบรกฯ วิเคราะห์แผน ธนาคารไทยพาณิชย์ ปี 2567
SCB ออกบัญชีเงินฝาก FCD สกุล USD ชูดอกเบี้ยสูง 5.10% ต่อปี
ไทยพาณิชย์ กางแผนปี’67 รุกรายใหญ่-ธุรกิจมั่งคั่ง ดันรายได้ค่าฟีโต 10%

Scroll to Top