ผู้ว่าฯ โคราชใจดีจ่ายค่าน้ำประปาให้ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย 22 ราย ที่ติดค้างจ่าย บรรเทาความเดือดร้อน

ผู้ว่าฯ โคราชใจดีจ่ายค่าน้ำประปาให้ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อย 22 ราย ที่ติดค้างจ่าย บรรเทาความเดือดร้อน หลังกำลังถูกยกมิเตอร์ไม่มีน้ำใช้

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top