e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเหลือคืนแล้ว เช็กด่วน

เช็กเลย! กรมบัญชีกลาง โอนเงินคืน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนแล้ว พร้อมขยายเวลาสำหรับผู้ที่บัญชีไม่สำเร็จจนถึง 31 พ.ค. โอนเงินให้เดือน มิ.ย.

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากเพจเฟซบุ๊ก กรมบัญชีกลาง โพสต์ภาพระบุถึงผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (โครงการเก่า) ที่มีวงเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเป็นผู้มีสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการปัจจุบัน) ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะคืนวงเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิตามแนวทาง ดังนี้

ห้างดังประกาศขาย 550 ล้าน ไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 36 ปี
แบงก์เอาใจวัยเกษียณ ผุดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงจูงใจ 3.34%
e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเงินเหลือคืนแล้ว เช็กด่วน
ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต
ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต (ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขวัน-เวลาที่กำหนด) จะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ ที่สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 0-4 โอนเงินคืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 (โอนแล้ว)
ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 5-9 โอนเงินคืน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน
กรมบัญชีกลางขยายเวลาให้ยืนยันตัวตนวันที่ 19-31 พ.ค. 2567 โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 โดยให้ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนผูกบัญชีพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้) และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หัวข้อตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top