เดือด! กัมพูชาเคลมไทยแล้ว หลังพิพิธภัณฑ์ของไทยระบุเอง ว่าเป็นศิลปะเขมร

ภายหลังจากการส่งมอบ Golden Boy โกลเด้นบอย ประติมากรรมสำริด อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 900-1,000 ปี และรูปสำริด ผู้หญิงพนมมือ ซึ่งเป็นวัตถุโบราณล้ำค่า ที่จัดแสดงใน พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET ประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งคืนให้ไทย

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top