ยืนยันตัวตนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท คลังเผย คนเก่า-คนใหม่ ต้องทำอย่างไร

คลังเผยขั้นตอนการยืนยันตัวตนรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท คนเก่า-คนใหม่ต้องทำอย่างไร ย้ำต้องมีแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” พร้อมเผยวิธีลงทะเบียน และเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีอะไรบ้าง เช็กเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลังการดำเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดรายละเอียดเกณฑ์ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ และยังได้หารือเกี่ยวกับการเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยจะใช้แอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ในการใช้จ่ายโครงการ พร้อมเริ่มลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนภายในไตรมาสที่ 3 และเริ่มรับเงินเพื่อใช้จ่ายในไตรมาสที่ 4 ในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามไทม์ไลน์เดิม

จีนแบน 3 บริษัทสหรัฐ ห้ามทำการค้า ห้ามผู้บริหารเข้าประเทศ
วิธีลงทะเบียนแอป ทางรัฐ ยืนยันตัวตน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
ครม.ไฟเขียว เวนคืนที่ดิน สายไหม-คลองสามวา สร้างทางพิเศษส่วนต่อขยาย
วิธียืนยันตัวตนรับเงิน 10,000 บาท
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง กล่าวว่า สำหรับการยืนยันตัวตนประชาชนที่มีสิทธิต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” แล้วลงทะเบียนเข้าร่วม-ยืนยันตัวตน ซึ่งจะมีกระบวนการตรวจสอบสิทธิต่อไป ทั้งเรื่องรายได้ บัญชีเงินฝาก หรืออายุ และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะมีข้อความให้กดยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมี 2 กลุ่ม จะมีขั้นตอนเข้าร่วมโครงการต่างกันดังนี้

– กลุ่มคนเก่า ประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลาย ๆ โครงการ ไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่ ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบ แต่ต้องมีการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ และรอยืนยันสิทธิ

– กลุ่มคนใหม่ ต้องยืนยันตัวตน รับเงินดิจิทัล 10,000 บาท และรับยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการ

เช่นเดียวกับข้อมูลร้านค้า ที่เคยลงทะเบียนในแอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่ร่วมโครงการกับรัฐมาแล้ว ก็ถือว่าขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบแล้ว เพราะจะมีการถ่ายโอนข้อมูลมา แต่เมื่อแอป “ทางรัฐ” เปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ ก็คงจะต้องมีการยืนยันเพื่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป “ทางรัฐ” มีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

วิธีการใช้งาน “ทางรัฐ”
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “ทางรัฐ” ได้ผ่าน App Store และ Google Play โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีขั้นตอนในการสมัครได้ 2 แบบ ได้แก่

แบบที่ 1 สมัครเข้าใช้งานและสามารถเลือกยืนยันตัวตนได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศไทย, เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย, ตู้บุญเติม, ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ และแอป ThaID

แบบที่ 2 สมัครเข้าใช้งานและยืนยันตัวตนผ่านแอป โดยมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนั้น

วิธีดาวน์โหลดแอป ทางรัฐ
– เปิดแอป ทางรัฐ

– เลือกสมัครสมาชิก

– สมัครด้วยบัตรประชาชน

– ศึกษาข้อกำหนดและความเป็นส่วนตัว จากนั้นกด ยอมรับ

– สแกนบัตรประชาชน จากนั้นตรวจสอบข้อมูล

– เริ่มยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าของผู้ใช้งาน

– กำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเริ่มใช้งาน

– กดเริ่มใช้งานบริการ

– เมื่อยืนยันตัวตนเรียบร้อย ก็สามารถเข้าใช้บริการภาครัฐได้ทันที

เกณฑ์การรับเงินดิจิทัล 10,000 บาท
– อายุ 16 ปี จะต้องมีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2567

– เงินฝากกำหนดไม่เกิน 500,000 บาท นับยอดบัญชีเงินฝากถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยเงินฝากดังกล่าวต้องเป็นเงินฝากสกุลเงินบาท ในธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐเท่านั้น ไม่นับรวมสลากออมทรัพย์

– รายได้ไม่เกิน 840,000 บาทต่อปีภาษี วัดจากฐานข้อมูลเงินได้ของกรมสรรพากร ณ ปี 2566 ซึ่งสิ้นสุดไปแล้วเมื่อ 31 ธันวาคม 2566 และนับรวมทุกรายได้ที่ยื่นในระบบภาษี (เงินเดือน, ค่าจ้าง, ค่างานฟรีแลนซ์, ค่ารับเหมา, ค่าเช่า, ดอกเบี้ย ปันผล, รายได้ลิขสิทธิ์ต่าง ๆ)

– การลงทะเบียนจะเริ่มต้นภายในไตรมาส 3 ของปี 2567 และจะเริ่มใช้จ่ายภายในไตรมาส 4 ของปี 2567

-เกณฑ์ซื้อสินค้า ยังเป็นสินค้ากลุ่มเดิม ยกเว้นบริการและสินค้าต้องห้าม (สินค้าที่ยกเว้น คือ สินค้าอบายมุข น้ำมัน บริการ และออนไลน์ เป็นต้น และสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดเพิ่มเติม)

-เกณฑ์ร้านค้าขนาดเล็ก ยังเป็นเหมือนเดิม เข้าร่วมได้ทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา (ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต)

Scroll to Top