แบงก์เอาใจวัยเกษียณ ผุดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูงจูงใจ 3.34%

ธนาคารผุดแคมเปญเงินฝากประจำเอาใจวัยเกษียณ วางแผนการเงินก้อนสุดท้ายได้งอกเงย ชูผลตอบแทนสูง 3.34% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท พร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้จะเห็นธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ (SFIs) ทยอยออกแคมเปญเงินฝากดึงดูดลูกค้า เตรียมวางแผนทางการเงินรับวัยเกษียณ โดยเสนออัตราดอกเบี้ยสูงใจ ซึ่ง “ประชาชาติธุรกิจ” รวบรวมไว้ให้

ห้างดังประกาศขาย 550 ล้าน ไปต่อไม่ไหว ปิดตำนาน 36 ปี
3 แบงก์ใหญ่เตือนลูกค้าเร่งอัพเดตแอป เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนใช้งานไม่ได้
เจ้าสัววิเชียร เตชะไพบูลย์ แลนด์มาร์ก 4 ไร่พันล้าน “สาทร” ศาลเจ้าใหม่ “ไต้ฮงกง”
โดยเริ่มจาก “ธนาคารกสิกรไทย” เสนอแคมเปญ “บัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ซีเนียร์” เกษียณให้สำราญใจ ต้องวางแผนให้เงินก้อนสุดท้ายได้งอกเงยจนใจฟู เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ซีเนียร์เลย รับดอกเบี้ยมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปถึง 7 เท่า

เปิดบัญชีเงินฝากประจำ ซูเปอร์ซีเนียร์ มีแต่ได้

รับดอกเบี้ยสูง 2.2% ต่อปี รับดอกเบี้ยทุกเดือน ตลอดระยะเวลา 30 เดือน
ฟรีประกันอุบัติเหตุเท่ายอดเงินฝากในบัญชีสูงสุด 3 ล้านบาท
ได้เพิ่มอีก ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
แค่เปิดบัญชีง่าย ๆ ได้ทุกสาขา

เพียงใช้บัตรประชาชน
เริ่มต้นออม 100,000 บาท สูงสุด 3 ล้านบาท
เริ่มฝากได้ตั้งแต่อายุ 55-70 ปี
*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดวันที่ 24 เมษายน 2567

ด้าน “ธนาคารออมสิน” ออกแคมเปญ “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี” อัตราดอกเบี้ย 2.84% ต่อปี หรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.34% ต่อปี

สำหรับเงื่อนไข

1.ผู้ฝากจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ที่มีชื่อ-สกุล ตรงกับผู้ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จ และมีหลักฐานการบันทึกภาพหน้าจอการลงทะเบียนฝากเงิน “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี” สำเร็จจากธนาคารเท่านั้น

2.ผู้ฝากเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

3.ไม่รับฝากบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ บัญชีร่วม บัญชีคณะบุคคล และบัญชีนิติบุคคล

4.ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเป็นบัญชีคู่โอน

5.เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ต้องใช้สิทธิฝากเงินภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ทั้งนี้ ไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2567

6.ฝากเงินได้ครั้งเดียวเท่านั้น โดยฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ หากฝากเกินกว่า 1,000,000 บาท และ/หรือ เกินจำนวนเงินที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ธนาคารจะถอนเงินส่วนที่เกินคืนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน

7.อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.84 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.34 ต่อปี)

8.จ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน 9.เมื่อฝากครบ 10 ปี ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ที่ผู้ฝากแจ้งไว้

10.ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียก ตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอนในอัตราต่ำสุด

11.ในกรณีถอนเงินก่อนครบระยะเวลาฝาก ธนาคารออมสินจะเรียกดอกเบี้ยส่วนที่เกินกว่าอัตราดอกเบี้ยประเภทเงินฝากเผื่อเรียกที่ผู้ฝากได้รับจากการจ่ายดอกเบี้ยทุกปี โดยหักจากยอดเงินฝาก

12.ไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

13.รายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก “เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี” ให้เป็นไปตามประกาศธนาคาร

Scroll to Top