ไตรมาส 3 ใช้ประวัติค่าน้ำ-ไฟ เพิ่มโอกาสขอเงินกู้อาชีพอิสระ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) นายรณดล นุ่มนนท์ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นายพิศณุ ตันติถาวร รองผู้ว่าการเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสื่อสาร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) นายเกรียงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้ว่าการดิจิทัลและการสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการ รักษาการผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และนายอัษฎา ชูสิน รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนากลไกการใช้ประโยชน์จากข้อมูลการใช้และการชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูล

โดยจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนผู้ใช้บริการไฟฟ้าและน้ำประปา ขอข้อมูลประวัติการใช้และชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปาของตนเองจากแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ด้วยวิธีการที่ปลอดภัย มีการรับรองด้วยลายมือชื่อดิจิทัล โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น นำส่งให้ผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลอื่นในการพิจารณาสินเชื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับสินเชื่อ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่มีรายได้ประจำหรือมีประวัติทางการเงินไม่มาก ทั้งนี้ หน่วยงานผู้ให้บริการที่ได้รับข้อมูลสามารถนำข้อมูลไปประมวลผลได้โดยอัตโนมัติ (machine-readable) และสามารถตรวจสอบที่มาของข้อมูลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกปลอมแปลงแก้ไขโดยคาดว่าประชาชนจะสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดข้อมูลประวัติได้ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 3 ปี 2567 เป็นต้นไป.

Scroll to Top