Yimstation

เติมยิ้ม เล่าเรื่องไม่น่าสนใจ ให้มันน่าสนใจ

ครูสาวยอมขับรถนาน 2 ชม.ไปบ้านนักเรียน เพื่อสอนตัวต่อตัวทุกวัน เพราะกลัวเด็กเรียนตามเพื่อนไม่ทัน

ต้องยอมรับเลยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ในหลาย ๆ ประเทศได้มีการพยายามเปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอน โดยหันไปเรียนผ่านระบบทางอินเทอร์เน็ตแทน และแน่นอนว่าการเรียนการสอนแบบนี้อาจจะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากนักเรียนบางคนก็ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนแบบดังกล่าวได้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ “เด็กพิเศษ” ที่ต้องได้รับการดูแลจากคุณครูเป็นพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม