แห่ส่องเลขมาแรง Golden Boy สตรีพนมมือ โบราณวัตถุล้ำค่า กลับถึงประเทศไทย

เรียกว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวไทย หลังจากที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน หรือ เดอะเมท (The Metropolitan Museum of Art /The MET) สหรัฐอเมริกา ได้ส่งคืนประติมากรรมกลับสู่ประเทศไทย 2 ชิ้น ซึ่งได้แก่ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Golden Boy (โกลเด้นบอย) เลขเด็ด golden boy พร้อมด้วย ประติมากรรมรูปสตรีนั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีรษะ (The Kneeling Female) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 900 ถึง 1,000 ปี เป็นสมบัติของแผ่นดิน ที่หายไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ สำหรับเหตุผลที่ทาง พิพิธภัณฑ์ส่งวัตถุโบราณ Golden Boy และ สตรีพนมมือ คืนให้แประเทศไทย เนื่องจากทั้ง 2 ชิ้นเป็นโบราณวัตถุที่ถูกลักลอบซื้อขายและนำออกจากแผ่นดินไทยอย่างผิดกฎหมาย โดยทาง The MET ได้ส่งผ่าน โบราณวัตถุทั้ว 2 รายการ ผ่านทางสถานกงศุลไทย ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งได้เดินทางถึงประเทศไทย วันที่ 20 พ.ค. 2567 เวลา 07.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

Scroll to Top