ธ.เกียรตินาคินภัทร ขึ้นดอกเบี้ย เงินฝากออนไลน์ KKP SAVVY รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.8% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) รุกตลาดเงินฝากออนไลน์ เพิ่มดอกเบี้ยตอบโจทย์การออม มุ่งขยายฐานลูกค้าเงินฝาก โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสำหรับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.8% ต่อปี* มีผลตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธนาคารเพิ่มทางเลือกในการออมเงินที่ได้รับผลตอบแทนสูง โดยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย KKP SAVVY บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ที่เปิดง่ายผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE สูงสุดเป็น 1.8% ต่อปี* (จากเดิม 1.6% ต่อปี*) เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับลูกค้าในการเก็บออม ตลอดจนเป็นการขยายฐานลูกค้าเงินฝาก รับกระแสช่วงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายยังอยู่ในระดับสูง

โดยธนาคารตั้งเป้ายอดเงินฝากไว้ที่ 30,000 ล้านบาท” บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คุ้มค่า ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการออมเงินและได้รับผลตอบแทนสูง ให้ดอกเบี้ยสูงสุด 1.8% ต่อปี* ตั้งแต่บาทแรก ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี สามารถฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่บังคับระยะเวลาฝาก เรียกได้ว่าเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเหมือนเงินฝากประจำ แต่มีความยืดหยุ่น สามารถทำรายการฝาก ถอน โอน หรือสแกนจ่าย ผ่านแอปพลิเคชัน KKP MOBILE ได้ตลอดเวลา และมีความปลอดภัย เพราะทุกธุรกรรมจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ขณะเปิดบัญชี จึงเหมาะเป็นบัญชีสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอีกด้วย สำหรับอัตราดอกเบี้ยใหม่นี้ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SAVVY ที่มียอดเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.8% ต่อปี* และยอดเงินฝากในบัญชีมากกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี* โดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี

Scroll to Top