ธ.ไทยเครดิตลดดอกเบี้ยเงินกู้ในกลุ่มเปราะบาง 0.25% ระยะเวลา 6 เดือน

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระดอกเบี้ย บรรเทาปัญหาหนี้ครัวเรือน ตลอดจนสนับสนุนให้ธุรกิจไมโครเอสเอ็มอีสามารถฟื้นตัวได้ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัว โดยนโยบายดังกล่าวเป็นไปตามมติประชุมคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทย ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการการแก้หนี้อย่างยั่งยืน และการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐ

นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) (CREDIT)

กล่าวว่า ธนาคารไทยเครดิตประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) 0.25% ต่อปี สำหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบาง ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจไมโครเอสเอ็มอี เป็นเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระหนี้ให้ลูกค้าบุคคล รวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีสามารถประคับประคองและนำพาธุรกิจผ่านพ้นช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปได้ด้วยดีสำหรับนโยบายลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวครอบคลุมกลุ่มผู้ประกอบการไมโครเอสเอ็มอีที่มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 200,000 บาท และลูกค้าบุคคลที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันและมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 30,000 บาท โดยลูกค้าต้องมีวงเงินกู้กับธนาคารไม่เกิน 2 ล้านบาท และได้รับการเบิกใช้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2567 รวมถึงต้องไม่เป็นลูกค้าที่อยู่ในโครงการช่วยเหลือปรับโครงสร้างหนี้ หรือเป็นหนี้ NPL โดยลูกค้าจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

Scroll to Top