รวม บัญชีเงินฝากดิจิทัล ปี 2567 ของ 10 ธนาคาร รับดอกเบี้ยสูงทะลุ 5.55% สมัครง่าย ไม่ต้องไปธนาคาร

บัญชีเงินฝากดิจิทัล หรือบัญชีอีเซฟวิ่ง (E-Saving) เป็นอีกหนึ่งประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีจุดเด่นและความแตกต่างจากออมทรัพย์ คือ ดอกเบี้ยสูง เป็นบัญชีออนไลน์ที่เป็นบัญชีออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (Book Bank) ทำธุรกรรมผ่านแอปฯ ของธนาคารนั้นๆ ได้ตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่บัญชีดิจิทัลจะให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละธนาคารก็จะมีเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจ

รวมเงินฝากดิจิทัลดอกเบี้ยสูง ปี 2567
ในครั้งนี้ #ThairathMoney ได้อัปเดตข้อมูล “อัตราดอกเบี้ยเงินฝากดิจิทัล” ดอกเบี้ยสูง ณ เดือนพฤษภาคม 2567 ของ 10 ธนาคารไทย ได้ดังนี้

1. เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต LH BANK ดอกเบี้ยสูงสุด 1.75% ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปร-ฟิต (Pro-Fit Digital Savings) เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ (Savings) แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
ให้อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี ตั้งแต่บาทแรกถึง 3 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยสูงขึ้นอีก 1.75% ต่อปี สำหรับเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท สูงสุดถึง 50 ล้านบาท ขณะที่เงินฝากส่วนที่เกิน 50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี โดยจะจ่ายดอกเบี้ย มิถุนายน และธันวาคม
เงินฝากเปิดบัญชีที่ไหนเมื่อไรก็ได้ผ่านแอปฯ LHB You Mobile Banking Application
กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีและจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท และต้องนำฝากเงินภายในสิ้นวัน ณ วันที่เปิดบัญชี
2. KKP Savvy โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดอกเบี้ยสูง 1.8%
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP SAVVY ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.8% ต่อปี จากเดิม 1.6% ต่อปี มียอดเงินมากกว่า 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท และยอดเงินฝากในบัญชีมากกว่า 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท รับดอกเบี้ยสูงสุด 1.6% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี
เปิดบัญชีออนไลน์ผ่าน KKP MOBILE Application ไม่มีขั้นต่ำและไม่จำกัดจำนวนครั้งในการฝาก-ถอน

3. Grow savings โดย Kept by krungsri ดอกเบี้ยสูง 2.22%
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (ไม่มีสมุดคู่ฝาก) ดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี โดยเดือนที่ 1-18 รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี เดือนที่ 19-24 อัตราดอกเบี้ย 2.22% ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝากเงินอยู่ที่ 1.87% ต่อปี
กระปุก Grow ช่วยเก็บเงินด้วยบัญชีเงินฝากดอกเบี้ยสูง คิดดอกเบี้ยทุกวัน จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 28 ของเดือน ฝากได้สูงสุด 5 ล้านบาท ถอนได้ ไม่มีเงื่อนไข หากถอนบางส่วน ยอดที่เหลือจะยังได้รับดอกเบี้ยสูงต่อไป
สำหรับเงินฝากใหม่ตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2566 เข้ากระปุก Grow รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.22% ต่อปี ยอดวงเงินฝากสูงสุด 5 ล้านบาท โดยเงินที่ฝากในกระปุกไว้แล้วก่อนหน้านี้ยังคงไว้ได้ และรับดอกเบี้ยเท่าเดิมตามประกาศ ณ วันที่ฝากเข้ามา
4. ttb ME Save โดย ธนาคารทหารไทยธนชาต ดอกเบี้ยสูง 2.2%
บัญชี ทีทีบี มีเซฟ บัญชีเงินฝากดิจิทัล รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.20% ต่อปี สำหรับยอดฝากตั้งแต่ 100,000 บาทแรก และดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ 1.60% สำหรับกลุ่มเงินฝากตั้งแต่ 100,000-1,000,000 บาท สำหรับเงินฝากที่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1.20%
โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
สมัครผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน ttb touch ออมง่ายได้ดอกสูง เพียงมียอดฝากมากกว่าถอนในแต่ละเดือน
ไม่ต้องฝากประจำ ดูดอกเบี้ยสะสมได้ทุกวัน เห็นการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยสะสมได้ทุกวันผ่านหน้ารายละเอียดบัญชี
5. ชิลดี โดย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ดอกเบี้ยสูง 2.88%
ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.88% ต่อปี โดยยอดเงินฝากอยู่ระหว่าง 50,000-100,000 บาท จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน ส่วนที่ไม่เกิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50%
ส่วนที่เกิน 10,000 ถึง 50,000 บาท ดอกเบี้ย 1.80%
ส่วนที่เกิน 50,000 ถึง 100,000 บาท ดอกเบี้ย 2.88%
ส่วนที่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.20%
สามารถสมัครในแอปพลิเคชัน CIMB Thai Digital Banking ได้เลย

6. Dime! โดย ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ดอกเบี้ยสูง 3%
บัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง Dime! Save ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 3% ต่อปี โดยยอดเงินฝากไม่เกิน 10,000 บาท
ส่วนที่เกิน 10,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 1.50%
ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ย 0.50%
คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และ 31 ธันวาคม
เปิดบัญชีทีเดียว ได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง บัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศ และบัญชีกองทุนรวม
สามารถสมัครในแอปพลิเคชัน Dime!


7. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อีซี่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยสูง 1.5%
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E Passbook) ที่มีบริการ Mobile Banking รับดอกเบี้ยสูง 1.50% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝาก 2 ล้านบาท สำหรับจำนวนเงินส่วนที่เกิน 2 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี จำนวนเงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี
8. B-You Wealth จาก LH Bank ดอกเบี้ยสูง 5.55%
บัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล B-You Max รับดอกเบี้ยสูง 5.55% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 900,000-1,000,000 บาท
ดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุด 1.98% สำหรับเงินฝากยอด 1 ล้านบาท
เงินฝากส่วนที่เกิน 100,000-900,000 บาท ดอกเบี้ย 1.75% (เฉลี่ย 0.25-1.58%)
เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 100,000 บาท ดอกเบี้ย 0.25%
เงินฝากส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท ถึง 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.50% (เฉลี่ย 1.98-1.66%)
เงินฝากส่วนที่เกิน 3 ล้านบาท ถึง 100 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.25% (เฉลี่ย 1.66-0.29%)
ฝากง่ายผ่านแอปพลิเคชัน LHB You จ่ายดอกเบี้ยทุกวันที่ 20 ของเดือน

9. บัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT ดอกเบี้ยสูง 1.5%
เงินฝากดอกเบี้ยสูงพิเศษ เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT Application สมัครง่าย ทำธุรกรรมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 1.50% เงินฝากส่วนที่เกินกว่า 2 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0.65%
10. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อิเล็กทรอนิกส์ K-eSavings ดอกเบี้ยสูง 1.5%
เปิดบัญชีออนไลน์ ดอกเบี้ยสูง ผ่าน K PLUS ไม่ต้องไปธนาคาร สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไม่จำเป็นต้องมีบัญชีกับธนาคารมาก่อนก็สามารถเปิดบัญชีได้
วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
วงเงินส่วนที่เกิน 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 0.65% ต่อปี

Scroll to Top