พระพยอม แนะ เด็กเชื่อมจิต อย่าทำตัวเป็นผู้วิเศษ

จากกรณีพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว ได้แสดงธรรมะ ที่ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ โคราช จ.นครราชสีมา ได้มีการจัดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ปีที่ 14 พุทธบริษัท ศรัทธา ศึกษา สืบสาน ปกป้อง

อ่านเพิ่มเติม

แนะนำสำหรับคุณ

Scroll to Top